Journalistiek die ertoe doet - Mediahuis

Mediahuis

Signature journalism: inzetten op kwaliteit en durf

Tekst: Marcella Breedeveld | redacteur NRC
Beeld: Geert van de Velde

Slimme chatbots en andere vormen van kunstmatige intelligentie gaan de journalistiek ingrijpend veranderen. De hoofdredacteur van Nieuwsblad en de adjunct-hoofdredacteur van Aachener Zeitung zien vooral kansen: als AI het eenvoudige werk overneemt, kunnen hun titels meer investeren in onderscheidende en betrouwbare journalistiek.

Sommige begrippen worden in korte tijd zo vaak gebruikt, dat ze journalistiek al versleten lijken voordat ze werkelijkheid zijn geworden. Kunstmatige intelligentie (AI) is zo’n term. Duizenden artikelen zijn er het afgelopen jaar over verschenen, in alle gradaties, van extreem optimistisch tot ongekend somber. Wel met één gemene deler: de effecten van AI  zijn niet te overzien, maar zullen ongekend groot zijn. En waar de een hoopt op doorbraken in bijvoorbeeld de behandeling van dementie of kanker, ziet de ander hele bedrijfstakken verdwijnen. Kan AI het uitzoekwerk van advocaten overnemen? De adviesrapporten van consultants overbodig maken? Of het werk van journalisten?   

Ook binnen Mediahuis is de discussie over AI volop bezig. Net als met de grootschalige introductie van internet en de komst van smartphones kan de toepassing van allerlei vormen van kunstmatige intelligentie het speelveld voor de journalistiek ingrijpend veranderen. Journalisten krijgen er een hele nieuwe gereedschapskist van hulpmiddelen bij, maar er zullen ook nieuwe aanbieders op de markt komen en een ander gedrag bij nieuwsconsumenten. Misschien heeft iedereen straks een eigen AI-assistent die op ieder gewenst moment met nieuws, entertainment en praktische informatie komt. Of komt er een overvloed aan AI-gemanipuleerde beelden en teksten op ons af,  zodat het wantrouwen vanuit de samenleving nog verder toeneemt.

Vorm geven aan de toekomst

Hoe zien de verschillende redacties binnen Mediahuis dit? In de zomer van 2023 is er door een werkgroep van overwegend adjunct-hoofdredacteuren en twee innovatiespecialisten vier dagen in Amsterdam gesproken over de toekomst van de journalistiek, als onderdeel van de strategische koers van Mediahuis richting 2030. Een half jaar later blikken twee van de deelnemers terug op die bijeenkomst en vertellen zij hoe ze in de dagelijkse praktijk vorm geven aan die toekomst. Pascal Weiss is hoofdredacteur van de Belgische landelijke titel Nieuwsblad, Amien Idries adjunct-hoofdredacteur van de Duitse regionale Aachener Zeitung. De toon is vrolijk en positief, al erkennen beiden dat het voor de journalistiek én voor hun eigen titels heel hard werken is om zo relevant te blijven dat mensen bereid zijn ervoor te betalen. 

In de journalistieke werkgroep, waar ik zelf ook deel van uitmaakte, is het afgelopen zomer veel gegaan over signature journalism: journalistiek die zich herkenbaar en inhoudelijk onderscheidt van de stroom aan berichten die de nieuwsconsument overal kan krijgen. Hoe brengen jullie dat op de eigen redactievloer in de praktijk? 

Pascal: “Bij Nieuwsblad zijn we al veel meer gaan inzetten op verhalen waarmee we verschil maken en die zorgen voor conversie, voor lezers die een abonnement nemen omdat ze meer van die stukken willen. In de jaren hiervoor waren we iets te veel gefocust op bereik, op het aantrekken van bezoek op de site door vooral heel veel te publiceren. Natuurlijk willen we een groot bereik houden, dat past ook bij onze titel. Maar dat willen we doen met minder stukken, die kwalitatief beter zijn”.   

"Onze journalisten moeten experts zijn" - Pascal Weiss

Leidt dat tot discussie op de redactie van Nieuwsblad?  

Pascal: “De journalisten zijn blij met deze koers. Voor de uitgever is het ingewikkelder omdat die ook kijkt naar advertentie-inkomsten. Maar om abonnees te krijgen en te houden, moeten we kiezen wat we willen doen en zorgen dat we de beste zijn op de onderwerpen die voor ons belangrijk zijn, zoals sport en binnenlandse berichtgeving. Daar geloof ik in.” 

Dicht bij de samenleving staan

Hoe verloopt die discussie over onderscheidende journalistiek bij de Aachener Zeitung?  

Amien: “Voor mij staat signature journalism voor onafhankelijke journalistiek, die niet bang is. En die een stem kan zijn voor mensen in de samenleving die ongehoord blijven. Ik zal een voorbeeld geven waar ik heel trots op ben. Onze krant heeft veel geschreven over seksuele misstanden in de kerk in onze regio. We kregen daarbij veel tegenwerking en juridische problemen. En toch hebben we uiteindelijk de namen van verschillende zedendelinquenten gepubliceerd. Ik denk dat we dat in het verleden niet zouden hebben gedaan. Een regionale titel maakt deel uit van de samenleving waar dergelijke onderwerpen taboe waren. Maar tijden veranderen en na de druk van onze berichtgeving publiceerde de kerk zelf 53 namen van daders." 

"Signature journalism staat voor journalistiek die niet bang is" - Amien Idries

Is Signature journalism altijd serieuze journalistiek? 

Amien: “Voor mij draait journalistiek om het uitzoeken van zaken, om onderzoeken, het vertellen aan lezers wat er om hen heen gebeurt, qua politiek en bestuur bijvoorbeeld. Dat kan op ieder niveau, van gemeente tot landelijk. Dat hebben we altijd gedaan en dat moeten we blijven doen.  Maar het punt waar we onszelf opnieuw moeten uitvinden, is dat we onze lezers over veel meer onderwerpen bijpraten: over eten, wijn, winkels die open gaan of sluiten. De lichtere zaken, zeg maar. Onze journalisten weten alles wat er in de regio, om de hoek, gebeurt. Maar we schreven er niet over.” 

AI is journalistiek goud

Tijdens de brainstormsessies van de journalistieke werkgroep in de zomer van 2023 kwam AI razendsnel bovenaan de agenda te staan. Een paar maanden eerder was tijdens een uitgebreide sessie over de toekomst van journalistiek het onderwerp AI reeds aan de orde geweest, in termen van: interessant onderwerp, maar niet urgent. Maar met de wereldwijde introductie eind 2022 van de gebruiksvriendelijke taalbot ChatGPT, bleek hoe eenvoudig het was om AI te gebruiken voor het beantwoorden van vragen, het schrijven van brieven, artikelen en zelfs volledige scripties.   

Amien Idries en Pascal Weiss

In de werkgroep over de toekomst van journalistiek is veel gesproken over AI, ook als manier om een deel van het journalistieke werk over te nemen. Hoe verhoudt dat perspectief zich tot de wens voor meer kwaliteit en onderscheidende journalistiek?  

Pascal: “Wij willen dat onze journalisten echte experts zijn, dat ze door de lezers als autoriteit worden gezien. Als AI kan helpen bij het snelle nieuws bij de nieuwsdesk, kunnen we budget vrijmaken voor diepgravende journalistiek. Bezoekers moeten ons kunnen vertrouwen. Daarvoor willen ze betalen. Dat zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden.” 

Amien: “Kunstmatige intelligentie kan de journalistiek ook veel beter maken. Stel je voor wat je allemaal kunt doen als je bijvoorbeeld alle rapporten op gemeenteniveau kan doorzoeken en analyseren. We hebben journalistiek goud in handen.” 

Kijken uitgevers niet uit naar de mogelijkheden om redacties in te krimpen?  

Amien: “We moeten altijd nadenken over de vraag hoe we onze beperkte middelen kunnen inzetten. Wat doen we wel, wat doen we niet? Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de keuze op welke sociale platformen we aanwezig zijn. Ik zie dat we op de redacties ook veel monkey’s work doen: als dat werk overgenomen kan worden door AI, kunnen onze journalisten zich richten op verhalen waarmee we het verschil kunnen maken.” 

Euractiv covert Europese besluitvorming

Woord: René Moerland | Uitgever Euractiv
Beeld: Andreas Terlaak

In december vorig jaar bereikten de Europese regeringsleiders overeenstemming over de AI Act. Elke Europeaan zal te maken krijgen met deze wet, die de voorwaarden bepaalt voor het gebruik van articificiële intellingentie (AI) in Europa. Elk Europees medium berichtte in december over het Europese akkoord hierover. Maar hoe kwam dat tot stand?

Euractiv is het Europese medium bij uitstek dat de dynamiek van de Europese besluitvorming blootlegt, gevoed door eigen redacties in Brussel, Berlijn en Parijs en door een netwerk van Euractiv-correspondenten en partners in bijna alle Europese lidstaten. 

In november onthulde de tech-redactie van Euractiv in Brussel dat Frankrijk, Duitsland en Italië in de aanloop van de besluitvorming nieuwe eisen op tafel hadden gelegd, die de wet dreigden te torpederen. Belangrijke bedrijven in deze landen vreesden dat het systeem om regels strenger te maken naarmate de risico’s groter zijn ten koste zou gaan van hun concurrentiekracht en economische belangen. De scoop leidde tot publiek debat in Brussel en de lidstaten: hoe moeten die noodzakelijke garanties zich verhouden tot voldoende ruimte voor economische en technologische slagkracht? Het systeem bleef in het compromis van december in essentie overeind. 

Controle van de macht is een klassieke rol voor media die op Europees niveau niet vanzelf spreekt. Nationale media hebben vaak uitstekende correspondenten in Brussel, maar ze kunnen moeilijk alle stappen in de Europese besluitvorming tot in detail volgen. Zij concentreren zich bovendien logischerwijs voornamelijk op een nationaal publiek. 

"Controle van de macht is een klassieke rol voor media die op Europees niveau niet vanzelf spreekt"

Euractiv is gespecialiseerd in Europese politiek als geheel. De websites en de nieuwsbrieven bieden snel inzicht en overzicht over wat er speelt tussen de Europese hoofdsteden en op de Brusselse beleidsterreinen, van Energie en Klimaat tot Geopolitiek, Defensie, Landbouw en Zorg – en Tech natuurlijk. Meer dan bij de concurrent Politico ligt de focus op de blik vooruit op het beleid: wat kun je morgen verwachten in Europa?  

Sinds mei 2023 is Mediahuis de eigenaar van Euractiv. Het is de eerste pan-Europese titel binnen de groep, zonder print verleden, en de eerste Mediahuis-titel in het Engels op het continent. Daarnaast publiceert Euractiv nog in elf andere talen, waaronder Frans en Duits. 

Meer dan andere Mediahuis-titels richt Euractiv zich op de markt van professionele gebruikers, die snel en gedetailleerd nieuws op hun vakterrein nodig hebben. Abonnees beschikken bij Euractiv over AI-gereedschap om als eerste geïnformeerd te worden over relevante documenten, profielen van beslissers en patronen op sociale media over Europese besluitvorming. In Brussel worden bijeenkomsten van Euractiv over politiek en beleid druk bezocht. 

De overname door Mediahuis in mei maakte ruimte voor initiatieven om de volle potentie van Euractiv als Europees medium te gaan ontwikkelen. Nadat de website in de eerste jaren na de oprichting in 1999 als een van de weinige digitale media een duurzaam bestaan wist op te bouwen, was de vraag groot om nu aan te sluiten bij de ervaring van Mediahuis met het ontwikkelen van abonnementen op kwaliteitsjournalistiek.  

De leiding is sinds het einde van 2023 in handen van een nieuw Frans-Belgisch-Nederlands team met managing director Claire Boussagol, voormalig CEO van onder meer Politico Europa, Mediahuis’ specialist in digitale abonnement-transformatie Emmanuel Naert en ikzelf als uitgever van Euractiv. De voertaal is onderling (meestal) Engels, maar met medewerkers uit 20 landen kun je bij Euractiv ook pakweg je Kroatisch, Pools en Italiaans oefenen. En soms, heel even, een beetje Vlaams en Nederlands. 

Gratis De Limburger digitaal voor drieduizend schoolkinderen

Meedoen in de samenleving en de kansen vergroten op een mooie toekomst. Kan dagelijks de krant lezen daar een steentje aan bijdragen? Drieduizend schoolkinderen in de leeftijd van negen tot twaalf jaar en hun gezinnen in Heerlen-Noord (Nederlands-Limburg) krijgen de komende vier jaar kosteloos toegang tot De Limburger digitaal. En in bijna 120 schoolklassen zal de krant onderdeel uitmaken van het lesprogramma.

Heerlen-Noord is een van de twintig woongebieden in Nederland die door de nationale overheid financieel worden ondersteund om een sociaal-maatschappelijke inhaalrace te bewerkstelligen. De inwoners van het stadsdeel met in totaal veertien wijken hebben gemiddeld minder goede levenskansen dan elders in het land. Taal- en informatieachterstand is een van de oorzaken.

Wie toegang heeft tot betrouwbare informatie, kan beter meedoen in de samenleving, zo is de gedachte achter het initiatief Krant van de Buurvrouw. Namens De Limburger is journalist Monique Parren coördinator van het project. Monique woont in Heerlen-Noord, werkte er jarenlang op de redactie en kent het stadsdeel op haar duimpje. ”Met het project willen we de journalistiek terugbrengen naar de volkswijken. Weer in contact komen met mensen die het vertrouwen in de media hebben verloren. We richten ons in eerste instantie op scholieren - gaan hun wereld groter maken en rolmodellen laten zien - en hopen vervolgens ook hun ouders te bereiken.”

De Limburger heeft ook de intentie een redactielokaal in de wijk te vestigen. ”Als krant voelen wij het als onze maatschappelijke plicht mee te helpen de kloof te dichten tussen mensen die veel en weinig toegang hebben tot betrouwbare informatie”, zegt hoofdredacteur Bjorn Oostra. ”Als jongeren op school en daarbuiten lezen over hun eigen woon- en leefomgeving, kan dat hun levenskansen vergroten en onze gemeenschappen en democratie versterken.”

The Trust Project:

de muur tussen de redactie en de buitenwereld afbreken

Woord: Hanne De Belie | Journalist Het Belang van Limburg
Beeld: Sander Stoepker

Journalistiek vertrouwen: in veel toekomstvisies is het een sleutelwoord. “Toch blijft het vaak erg abstract”, zegt Melle Garschagen, adjunct-hoofdredacteur van NRC. Tot ze The Trust Project leerden kennen, en als eerste Mediahuistitel concreet aan de slag gingen.

“Je ziet in alle rapporten dat het vertrouwen in de media de afgelopen jaren behoorlijk gedaald is. Daar moeten we aan werken.” Met die insteek stapte NRC in The Trust Project, een internationaal project met nieuwsorganisaties van de VS tot Hong Kong. “Er zijn verschillende manieren om vertrouwen te meten”, zegt adjunct-hoofdredacteur Melle Garschagen. “Vaak wordt een soort ranking gemaakt, op basis van een survey. Fijn als je hoog scoort, maar daar heb je niet zoveel aan. The Trust Project is een initiatief van een universiteit in Californië, opgericht door journalist Sally Lerhman. Het intrigeerde mij omdat het heel concreet is, met aanwijzingen, richtlijnen en regels. Het is behoorlijk dwingend, en daagt een redactie uit om beter te worden.”

The Trust Project werkt met acht indicatoren, waaronder het openbaar maken van je organisatie.

Melle: “Die indicatoren hebben als doel om duidelijk te maken wie je bent, wat je doet, en hoe je werkt. Transparantie moet eraan bijdragen dat abonnees en niet-abonnees je meer vertrouwen, omdat ze je beter snappen. Het dwingt je om goed uit te leggen wie je journalisten zijn, met welke maatschappelijke opvattingen je journalistiek bedrijft, van waar het geld komt. Wij walsen daar misschien snel overheen, omdat we in de eerste plaats goede verhalen willen maken. We zijn minder sterk in het kijkje in je keuken.”

Wat houdt de procedure van The Trust Project in?

Melle: “We moesten een lange vragenlijst invullen over de redactie en de uitgever. Op basis daarvan kan je een soort van kandidaat lid worden: het lijkt een beetje op toetreden tot de Europese Unie. Als je kandidaat lid bent, moet je de eisen van The Trust Project implementeren. Ik ga er geen doekjes om winden: het is geen sinecure. Het is hard werken en kost veel tijd. Ik merk dat we behoorlijk uitgedaagd worden.”

Hoe pakt NRC het concreet aan?

Melle: “Eigenlijk is het een aaneenschakeling van kleine, hele tastbare, journalistiek georiënteerde ingrepen. We zien duidelijk: dat deden we zo, en moeten we zo doen. Zo gunt de wereld om ons heen ons dat we fouten maken, maar ze worden pas boos als we fouten niet eerlijk erkennen. Wij corrigeren onze fouten traditioneel op papier op de opiniepagina. Online plaatsten we een noot onder het artikel. The Trust Project zei: goed, maar waar vind ik online een totaaloverzicht van jullie correcties? Dat hadden we niet. We zijn nu dus bezig met het ontwikkelen van een overzichtspagina met de correcties. Het krijgt online een prominentere plek.”

Als jullie aan alle eisen voldoen, krijgt NRC een Trust Label?

Melle: “Klopt. Dan kan je het logo op je website plaatsen, en zeggen dat NRC een onderdeel is van The Trust Project. Het moeilijke vind ik dat NRC het van oudsher belangrijk vindt om kwaliteitsvolle journalistiek te bedrijven en transparant te zijn. Ik wil niet dat de indruk gewekt wordt dat The Trust Project ons dat opdraagt. Wij nemen deel omdat wij dat belangrijk vinden, en niet andersom.”

Waarom wordt vertrouwen steeds belangrijker?

Melle: “Het automatisch aanvaarden van gezag van overheidsinstellingen en professionele media staat sinds corona onder druk. Anderzijds heb je de digitalisering van de journalistiek. Toen de krant nog een heel groot ding op papier was, kreeg je het lezen van de krant mee van thuis uit. Met digitale journalistiek kan je surfen, je komt iets tegen en gaat dat lezen. Zeker als je mobiel leest, krijg je weinig context. The Trust Project laat je niet enkel nadenken over de inhoud van een artikel, maar ook hoe je dit moet duiden en plaatsen in het bredere perfectief van alle informatie die ik vandaag tot mij kan nemen.”

Dan komen we bij fake news…

Melle: “Het is een sterk signaal als betrouwbare mediaorganisaties van landelijke tot regionale titels samenkomen en zeggen: je kan onze journalistiek vertrouwen. Dat we samen staan tegen wat fake is, en supersnel en supergoedkoop geproduceerd. Journalistiek kost geld, en daar moet je voor betalen.”

"Journalistiek kost geld en daar moet je voor betalen"

Leidt meer vertrouwen tot meer abonnees? 

Melle: “Uiteindelijk wel, denk ik. Maar je moet niet lid worden van The Trust Project als je denkt dat je daar meer abonnees of clicks uithaalt op korte termijn. Het is helaas minder opportunistisch. Ik denk wel dat nieuwsorganisaties die werken aan transparantie, kwaliteit en een soort van kwetsbaarheid, het op termijn beter zullen doen dan de rest. We hadden een groepsgesprek met de hoofdredacties over The Trust Project. Iemand zei: het is een manier om de muur tussen de redactie en de buitenwereld af te breken. Dat is een goede samenvatting. Nieuwsorganisaties die dat doen zijn toekomstbestendiger dan nieuwsorganisaties die in het tijdperk van AI, algoritmes en veel ondoorzichtige processen zelf een ondoorzichtig proces worden.”

Is het de bedoeling dat de andere Mediahuistitels volgen?


Melle
: “De redacties van alle nieuwsmerken van Mediahuis bekijken hoe ze het vertrouwen van de lezer kunnen bewaren en verder versterken. We hebben binnen de groep The Trust Hub opgericht. Alle hoofdredacties zijn bij dit initiatief betrokken en bekijken hoe ze de krachten kunnen bundelen rond het thema vertrouwen. The Trust Project kan hierbij helpen en biedt alvast handvaten om aan de slag te gaan. Je kan het project niet afdwingen op groepsniveau, maar iedere titel kan er wel uit halen wat voor hem het beste past.”

C.Tru zoekt journalistiek instapmodel voor Gen Z

Woord: Sophie van Oostvoorn | Editorial lead C.Tru
Beeld: Sander Stoepker

“Waarom vind je dat Mediahuis een project voor jongeren moet opstarten?”, vroeg Peter Vandermeersch tijdens mijn tweede sollicitatiegesprek voor de functie van Editorial lead bij C.Tru. Mijn antwoord was wellicht een beetje pompeus, maar niet minder gemeend: “Omdat journalistiek bestaat bij de gratie van het publiek, en als we niet snel iets gaan verzinnen voor Gen Z, missen we de boot. ”

Mijn journalistieke carrière staat al een jaar of zes in het teken van de relatie tussen journalistiek en publiek. Aanvankelijk bij de Lezersdesk van NRC en als auteur van mijn persoonlijke nieuwsbrief De Nieuwe Lezer, vandaag als Editorial lead bij C.Tru. Samen met mijn collega Christopher Kenis onderzoeken we hier hoe we jongeren van Gen Z kunnen bereiken en binden met kwaliteitsjournalistiek, en hoe we daar een duurzaam verdienmodel aan kunnen koppelen. 

De nieuws- en informatieconsumptie van Gen Z, of social natives zoals we onze doelgroep bij C.Tru noemen, verloopt heel anders dan bij oudere generaties. Gen Z is opgegroeid met een wereldwijd web dat gedomineerd wordt door sociale netwerken. Social natives hebben nooit anders geweten dan dat de informatie die zij voorgeschoteld krijgen, geselecteerd wordt door een algoritme. Verwachten dat de nieuwsconsumptie van deze jongeren zal veranderen naarmate ze ouder worden, is ongeveer hetzelfde als verwachten dat millennials voor een vaste telefoonlijn zullen kiezen als ze ouder worden. Dit schreef Rasmus Kleis Nielsen, directeur van het Reuters Institute for the Study of Journalism, in de inleiding van het jaarlijkse Digital News Report van 2023. Ikzelf ben een millennial (zonder vaste telefoonlijn), opgegroeid met een krant op de keukentafel en ik weet nog hoe het klonk als je via de telefoonlijn verbinding maakte met het internet. Hoe ik dan ga uitdokteren hoe social natives hun journalistiek ’t liefste geserveerd krijgen? Ik begin met te kijken, te luisteren en te praten met de doelgroep.

Nieuwsvermijding 

De houding van jongeren ten opzichte van nieuws is heel anders dan die van oudere groepen. Hoe ze bijvoorbeeld naar ‘betrouwbaarheid’ kijken is totaal verschillend. Ze zien betrouwbare informatie niet als een kenmerk van een nieuwsmerk, maar als het resultaat van een eigen zoektocht. Daarnaast hangt de vraag of iets wel of geen nieuws is sterk af van de mate waarin het relevant is voor de eigen belevingswereld. Social natives hebben minder interesse in nieuws dan oudere leeftijdsgroepen en hun dagelijkse nieuwsconsumptie ligt dan ook lager. Hun nieuwsvermijding ligt dan weer een stuk hoger dan bij ouderen. 

Gen Z komt, zo bleek uit de laatste mediamonitor, ook steeds minder in aanraking met journalistiek van de gevestigde titels. Dit laatste hoeft niet te verwonderen, gezien de journalistiek van de traditionele nieuwsmerken gericht is op oudere nieuwsconsumenten. Hoewel ook de informatiebehoeftes van social natives na verloop van tijd  zullen veranderen, is er geen reden om aan te nemen dat hun voorkeur voor platforms zullen verdwijnen en dat ze toch terug naar de traditionele krant zullen grijpen.  

"Betrouwbare informatie is voor Gen Z het resultaat van hun eigen zoektocht"

Design Thinking methode

Gen Z consumeert minder nieuws via klassieke nieuwsbronnen, maar er is mogelijkheid zat om deze jongeren te bereiken, met name via het toestel waar ze uren per dag op doorbrengen: hun smartphone. Waar ligt dan het ontbrekend puzzelstukje? Wij denken dat een deel van de oplossing verscholen zit in het maken van verbinding via journalistiek. Het aanbod van kwaliteitsjournalistiek is groot, maar de manier waarop deze nu gepresenteerd wordt, past blijkbaar niet bij de manier waarop jongeren het nieuws willen consumeren. Nieuws ís persoonlijk, maar wordt vaak op een heel onpersoonlijke manier gebracht. 
 
Met C.Tru willen we op zoek gaan naar een journalistiek instapmodel dat past bij de behoeftes van Gen Z. Het spreekt voor zich dat wat we gaan maken gericht is op de smartphone: formats die geschikt zijn voor het mobiele toestel en daardoor ook compatibel voor promotie en verspreiding op sociale platformen en chatapps. Zo spelen we in op de behoeften van onze gebruikers én op de plekken waar ze vaak komen. Hier kunnen we via rechtstreekse informatie-uitwisseling het jonge publiek in contact brengen met  onafhankelijke journalistiek. Om dat contact uit te diepen, geven we hen de ruimte om de dingen zelf uit te zoeken en in gesprek te gaan over het nieuws.  
 
Idealiter zullen we in de toekomst een eigen platform oprichten, maar we willen aan de hand van experimenten uitzoeken hoe dat platform er precies moet uitzien. We hebben voor de Design Thinking methode gekozen om stapsgewijs tot een oplossing voor dit vraagstuk te komen. In een eerste fase willen we, samen met onze doelgroep, onze journalistieke strategie bepalen. We zoeken hierbij tegelijk naar een verdienmodel dat onafhankelijke journalistiek ondersteunt en aansluit bij de voorkeuren van jonge mensen. 

Mediahuis Festival van de Journalistiek

Woord: Marcella Breedeveld | Redacteur NRC en initiator Mediahuis Festival van de Journalistiek
Beeld: Olivier Middendorp

Hoe kan journalistiek het verschil maken? In een wereld waar de hele dag informatie rondwaart, influencers op Instagram en Tiktok de beeldvorming kunnen bepalen en online conflicten snel uit de hand lopen, is het voor journalisten en redacties zoeken naar hun positie. Onderscheiden op kwaliteit is de beste garantie voor de toekomst van de (betaalde) journalistiek, daar zijn de meeste experts en hoofdredacties het over eens. Ook, of zeker nu ChatGPT en andere vormen van kunstmatige intelligentie de journalistieke wereld op z’n kop zetten.

Op het Mediahuis Festival van de Journalistiek, dat op 16 mei plaatsvond in het Utrechtse muziekcomplex TivoliVredenburg voor zo’n 240 journalisten, was AI een veelbesproken onderwerp. Zo was er een panelgesprek over AI en de toekomst van journalistiek, een workshop over beeldmanipulatie en geo location, waarmee journalisten kunnen achterhalen waar en wanneer een gebeurtenis plaatsvond.    

Het Mediahuis Festival van de Journalistiek is dé gelegenheid voor journalisten, datadeskundigen, vormgevers en beeldredacteuren om met én van elkaar te leren. Met 48 onderdelen was er volop keuze, variërend van onderzoekstechnieken, verhalend schrijven en journalistiek op TikTok tot de kracht van nieuwsbrieven, de valkuilen van statistiek, schrijven voor een podcast of presenteren voor de camera. Maar ook leren omgaan met kritiek van collega’s en met aanvallen op sociale media. Tussendoor was er veel gelegenheid om met elkaar te praten, ideeën uit te wisselen en afspraken te maken.

Reacties van collega's

Simone Thelen , Aachener Zeitung

“Op de terugreis bespraken we: Hoe zou een nieuwspodcast voor de Aachener Zeitung eruit kunnen zien? Laten we Al onze teasers of zelfs hele teksten schrijven? Moeten we ons publiek uitbreiden met TikTok-content. We hebben veel informatie, impulsen en nieuwe ideeën mee naar huis genomen.”

Genaud Molin, De Limburger

“Het was heel tof om kennis uit te wisselen met collega’s binnen onze groep.”

Ralph Hewitt , Belfast Telegraph

“De kans om digitale strategieën te bespreken met Mediahuis-collega’s uit heel Europa zorgde er ook voor dat we een aantal goede ideeën konden delen.”

Mélodie Mouzon, Virgule

“Ik heb veel goede adviezen uit de dag gehaald, vooral over internet-beveiliging, best practices in het gebruik van Al en hoe we de digitale ervaring van onze lezers kunnen verbeteren.”

Rosalie Mulder, Friesch Dagblad

“Ik vond het leuk om mensen van andere titels te ontmoeten en interessant om hun meningen en ideeën te horen. Het Festival van de Journalistiek bood een gevarieerd programma met inspirerende sessies."

Sinead Kissane, Sunday Independent

“Het Al-panel was echt informatief en hielp me om de problemen rond dit onderwerp te begripen, Ligenlik zou ledereen binnen Mediahuis Ireland hiervan op de hoogte moeten zijn, ongeacht of ze een redactionele functie hebben of niet.”

AI ethisch en tranparant gebruiken

Woord: Ruud Maas | Nieuwsregisseur De Limburger
Beeld: Rob Oostwegel

In 2023 nam kunstmatige intelligentie (AI) wereldwijd een vlucht. Ook in de journalistiek is het geregeld het gesprek van de dag. Binnen Mediahuis geldt dat niet anders. Gezamenlijk zijn richtlijnen geformuleerd voor het gebruik ervan. Hoe AI de afgelopen tijd de nieuwsvloer is opgewandeld, vertellen Sarah Owsik (business partner AI) en Mariëlle Vermeer (chef data & social van De Telegraaf) aan nieuwsregisseur Ruud Maas, die voor De Limburger kunstmatige intelligentie onder de loep nam.

Dankzij kunstmatige intelligentie heb ik een uur of twee gewonnen bij het uitwerken van dit interview. Normaal had ik me teruggetrokken in een stilteruimte en was ik het met mijn iPhone opgenomen gesprek met Sarah en Mariëlle minutieus gaan uittypen. Het voordeel: ik had elke zin weer gehoord en in mijn hoofd zou dan vast een rode draad voor het verhaal ontstaan. Het grote nadeel: het uitchrijven van 1 uur en 13 minuten zou me dik twee uur kosten.  

In plaats daarvan heb ik nu het geluidsbestand geüpload naar GoodTape.io en dankzij een betaald abonnement is de volledige transcriptie een minuut of vijf later op mijn scherm te lezen. Het resultaat krijgt een ruime voldoende en biedt een goede basis om te gaan schrijven. Al gaat de service de mist in bij de uitgesproken namen. Bijvoorbeeld wanneer Mariëlle vertelt over de eerste keer dat ze van ChatGPT hoorde. De transcriptie maakt er Chit Chibati van, en namen van collega’s worden verbasterd. 

“We ontwikkelen binnen Mediahuis nu een eigen transcribeertool en het zou kunnen dat we de lessen die we hieruit leren weer kunnen gebruiken in andere projecten. Dat wil niet zeggen dat we zomaar van alles gaan ontwikkelen rondom AI, we moeten daar wel de meerwaarde van zien”, vertelt Sarah. Ze is in december 2023 begonnen als business partner AI, na enkele jaren consumer data & insights manager en digital manager te zijn geweest. “Mijn rol is in het leven geroepen om de adaptatie van AI binnen Mediahuis te versnellen. We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet en sommige collega’s liepen lokaal al voorop, maar we proberen alle losse eindjes nu beter te stroomlijnen. Het risico is anders dat we het warmwater op vijf plaatsen willen uitvinden. In mijn rol is het verder ook belangrijk om oog te hebben voor de verschillende opvattingen over AI. Een aantal collega’s is vooral heel erg enthousiast, maar je hebt ook mensen die meer bij de hand genomen willen worden of kritische vragen stellen over de mogelijke risico’s. Er zijn inmiddels zo veel opportuniteiten en zo veel vragen en het is ook belangrijk om goed uit te leggen waarom we een aantal zaken niet, of nog niet doen.” 

"Chat GPT... Ik dacht meteen: dit is geniaal!" - Mariëlle Vermeer

Rotklusjes overnemen

Mariëlle leidt bij De Telegraaf een werkgroep die de mogelijkheden van AI in kaart brengt en ervoor probeert te zorgen dat kunstmatige intelligentie door alle afdelingen omarmd wordt. “We zijn met enthousiastelingen gaan praten en hebben hun wensen geïnventariseerd. Vaak hoorden we hetzelfde: ik wil dat AI de rotklusjes van mij overneemt. Het zijn vaak deze taken waar je juist niet je energie uit haalt en ook niet blij van wordt. Ik herken het. Stel: je moet een artikel van vijfhonderd woorden schrijven, maar je blijft steken op 478 woorden of 521. AI kan het toch precies op lengte krijgen, op basis van jouw stuk, en jij kunt dus zelf beoordelen of het eindresultaat goed is. Hetzelfde geldt voor een transcribeertool. Het bespaart niet alleen vele uren, het kan ook praktische problemen oplossen. Laatst had een collega haar arm gebroken. Ze kon daardoor niet typen. In plaats daarvan heeft ze haar verhaal ingesproken en dat is vervolgens uitgeschreven door AI. Pure winst.”  

Zelf ontdekte Mariëlle de kracht van AI via een chatbot. “Zodra ik iets nieuws ontdek, duik ik er vol in en ga ik dat met vrienden en collega’s delen. Ik weet nog goed dat mijn vriend me een fragment stuurde van Alexander Klöpping die bij Op1 liet zien hoe ChatGPT werkt. We zijn er meteen mee gaan spelen. Ik dacht gelijk: dit is geniaal!” 

Sarah herkent dat: “Ik verdiep me al een aantal jaren in AI. Het kan dingen doen die onmogelijk leken, omdat het de limiet van wat de mens kan verwerken te boven gaat. Veel mensen hebben zo veel te doen, dat ze routinezaken graag vereenvoudigd zouden zien, zodat er meer tijd vrij komt.” 

Daarnaast is Sarah ervan overtuigd dat AI écht iets toevoegt aan het journalistieke denkproces. “We zijn bezig om AI met onze nieuwsarchieven te laten corresponderen. De bedoeling is dat je er als journalist straks mee kunt interageren, waardoor je als het ware een vraag stelt aan het archief en antwoord krijgt in een samenvatting die referenties bevat waardoor je weet uit welke artikelen de informatie komt. Het is een traject dat door Google wordt gesponsord, maar wij blijven de partij die beslist wat we wel en niet doen. Ik denk dat het voor Mediahuis belangrijk is om de technologie achter deze hulpmiddelen nog beter te begrijpen. Je wilt de boot niet missen en we hebben niet de luxe om te zeggen: we doen niets met AI. We moeten dat wel op de meest verstandige manier doen.” 

“Dat betekent goed naar je journalistieke kompas luisteren”, vult Mariëlle aan. “Zoals je als journalist met gevoelige informatie voorzichtig omgaat, moet je ook bij AI nadenken over wat je wel en niet uit handen wil geven en welke gevaren op de loer liggen. We moeten elkaar daarbij scherp houden.” 

"AI is geen boosaardige entiteit" - Sarah Owsik

Human in the Loop

“Precies daarom ontwikkelde Mediahuis, met de hulp van alle hoofdredacties en het data- en productteam, een AI-raamwerk”, legt Sarah uit. “Om ervoor te zorgen dat we kunstmatige intelligentie gebruiken op een manier die ethisch en transparant is en daarnaast in lijn met onze waarden. Uit dit raamwerk volgt onder meer dat AI gebruikt kan worden om tijdrovende taken te automatiseren, zodat redacties zich meer met de inhoud kunnen bezighouden. Verder moet altijd bekend worden gemaakt wanneer AI in journalistieke producties is gebruikt, is een human in the loop verplicht en wordt het publiek aangemoedigd om feedback te geven op AI-toepassingen. De richtlijnen binnen Mediahuis zijn goede handvatten voor wat we wel en wat we zeker niet doen of willen doen op het vlak van AI. Het belangrijkste punt vind ik toch dat voordat iets gepubliceerd wordt, het door een paar ogen is bekeken. Een fout is zo gemaakt, AI kan gaan hallucineren. En voor zo’n misstap zijn wij dan wel verantwoordelijk. Aan de andere kant blijf ik vinden dat we niet te veel schrik moeten hebben van kunstmatige intelligentie. Ik geloof niet in AI als een of andere boosaardige entiteit.”  

DS Podcastfestival

Beeld: Nick Decombel

In november organiseerde De Standaard de tweede editie van het DS Podcastfestival. Plaats van afspraak was opnieuw het Kursaal van Oostende.

Voor het tweede jaar op rij serveerde DS Podcastfestival het beste van de (inter)nationale podcastwereld. Er was uiteraard aandacht voor journalistieke podcasts als DS Vandaag en Radar, maar de programmatie ging ook een stuk breder met true crime, sport en fictie.

Naast een heleboel live-opnames en luistersessies was er ruimte voor debatten en panelgesprekken. Die gingen onder meer over het gebruik van muziek in podcasts, de evolutie van de nog jonge Vlaamse podcastindustrie en de opkomst van AI. Succesvolle podcastmakers illustreerden aan de hand van hun werk hoe je een persoonlijk verhaal vertelt in een podcast. Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard, ging aan tafel met een aantal internationale oorlogsverslaggevers om te praten over de manier waarop zij hun verslaggeving vormgeven in audio. 

Net als tijdens de eerste editie van DS Podcastfestival werden ook dit keer de Oorkondes uitgereikt, de Vlaamse podcastprijzen. Hierbij werd in het bijzonder uitgekeken naar wie de jaarlijkse Carrièreprijs zou ontvangen. Die eer viel te beurt aan het AudioCollectief SCHIK, dat met onder andere Bob, El tarangu en Geen kleine man de voorbije jaren ijzersterke podcasts heeft afgeleverd. Op deze editie van het DS Podcastfestival ging ook hun langverwachte, nieuwe reeks De erfenis in wereldpremière. 

In 2023 The Indo Daily found its voice

Woord: Kevin Doyle | Group Head of News Mediahuis Ireland / Executive Editor Irish Independent and presenter of the The Indo Daily
Beeld: Steve Humphreys

Begin 2023 werd The Indo Daily, de podcast van de Irish Independent, door Apple beoordeeld als ‘one to watch’ (‘eentje om in de gaten te houden’). De waardering miste haar effect niet: de awards stapelden zich op, er kwam een sponsor en nog belangrijker: het luisterpubliek groeide zienderogen. Het gemiddelde aantal downloads per maand steeg met 130%, maar los van dit cijfer is de échte graadmeter: de combinatie van een stijgend aantal luisteraars, merkbekendheid, betrokkenheid van de luisteraars, kwalitatieve content en sponsor- en advertentiepotentieel.

Podcast is een relatief nieuw medium, maar steunt in principe op dezelfde principes die we altijd hebben gehanteerd voor onze journalistiek. De Irish Independent is al decennia lang het best verkochte dagblad van Ierland. Vele generaties hebben ons al die tijd gezien als een vertrouwde bron van nieuws, informatie en amusement. Maar omdat het medialandschap in een onvoorspelbaar tempo veranderde, voelden we steeds meer de behoefte om daar te zijn waar het publiek zich bevindt. Nieuwsconsumenten zijn niet langer per definitie ‘lezers’. En veel jongeren voelen zich niet verbonden met de traditionele media. We beslisten daarom af te stappen van een roemrijk verleden en stappen te zetten richting een toekomstige belofte.

Hoge verwachtingen

In 2022 gaf de Irish Independent prioriteit aan het bouwen van een audiomerk dat van lezers luisteraars kon maken, en dat meteen ook een nieuw publiek kon bereiken dat wellicht toch nooit een krant zou kopen. We wilden een ​​nieuwsaanbod brengen dat Ierland nog niet had en we wilden dat doen met eigen mensen en middelen.

Ongeveer 40% van de Ierse volwassenen noemt zichzelf een regelmatige podcastluisteraar, een percentage dat ruim boven het EU-gemiddelde (32%) ligt. Het was ons plan om tijd en mensen te investeren in de creatie van een medium dat voor veel mensen even vertrouwd kon worden als hun dagelijkse krant. Vragen die hierbij opdoken waren: ‘Hoe moeten we ons dit inhoudelijk voorstellen? En welke impact zal het hebben op ons leven?’ De podcast moest zich op die vragen concentreren en tegelijk intellectueel uitdagend, vermakelijk en inspirerend zijn. En waar het mogelijk was, de luisteraar doen lachen of ontroeren.  

Het opzetten van een audioteam was een heel nieuw gegeven voor de Irish Independent. We huurden Mary Carroll in als Head of Audio. Zij stond aan het hoofd van The Last Word, een populair en spraakmakend radioprogramma op Today FM. Door haar aan te trekken, creëerden we hoge verwachtingen. Naast Carroll werd eveneens een klein team van researchers  aan boord gehaald.

Door het succes van CrimeWorld van de Sunday World was audio niet helemaal nieuw voor Mediahuis Ireland. Het kersverse team moest zich in de eerste plaats focussen op The Indo Daily, maar daarnaast ook werken aan nicheproducten zoals The Big Tech Show, Real Health en de rugbypodcast The Left Wing.

Have you heard the news?

De Indo Daily werd voorzichtig gelanceerd in 2022. De nadruk lag op interessante storytelling, goede productiekwaliteit en een degelijke, ambachtelijke luisterervaring. Er werd ook lang gediscussieerd over de naam. De Irish Independent stond in de volksmond altijd bekend ​​als ‘The Indo’, maar het nieuwsmerk had die naam nooit eerder zelf gebruikt. De naam van de podcast moest catchy zijn en mocht niet worden gehinderd door oude opvattingen over de formele titel van de krant. Aanvankelijk zou de podcast InFocus heten, maar uiteindelijk werd besloten om te kiezen voor The Indo Daily.

Er werd een reclamecampagne uitgewerkt met als headline ‘Have you heard the news … the Irish Independent has a podcast’. We hoopten dat de alledaagse Ierse uitdrukking ‘Have you heard the news’ weerklank zou vinden bij krantenlezers.

“The Indo Daily brengt verhalen van onze beste journalisten”

Beslissen over de inhoud van de podcast was een leercurve. We wilden een breed scala aan onderwerpen behandelen, van nationale en internationale evenementen tot originele onderzoeksjournalistiek. Maar we wilden vooral niet de radio zijn.

The Indo Daily is kort (20 minuten), scherp (goed gemonteerd) en brengt goede verhalen van onze beste journalisten. Door dit te doen wilden we de podcast authenticiteit meegeven en het vertrouwen van de luisteraars winnen. Om het project te laten slagen, moesten we de medewerking van de redactie hebben. Een kleine mix van senior redacteuren en verslaggevers werd gevraagd om als presentator op te treden en volgens een beurtrol audiowerk toe te voegen aan hun normale werk. Het was een extra belasting voor hen, maar hun inbreng had een enorme meerwaarde omdat zij het dichtst bij de verhalen stonden.

Het switchen tussen licht en zwaar nieuws was een risico, maar na verloop van tijd vond de podcast een evenwichtige toon. We gingen er bijvoorbeeld van uit dat politieke verhalen het zeer goed zouden doen, maar in werkelijkheid was de belangstelling niet zo uitgesproken. Wel ontdekten we dat de luisteraars graag meer wilden weten over de mensen achter het nieuws.  Vaak bleken zij meer geïnteresseerd in de persoon van de politicus die in het oog van de storm stond dan in het eigenlijke nieuwsfeit an sich.

Het publiek van The Indo Daily heeft een sterke interesse in misdaad, menselijke verhalen en internationaal nieuws bekeken door een lokale bril. Vooral nostalgie werkt zeer goed. Een grote hit was bijvoorbeeld een tweedelige special met de Sunday Independent-journalist Paul Kimmage, die centraal stond in de ondergang van Lance Armstrong. 

“De groei en het succes van The Indo Daily heeft ertoe geleid dat verslaggevers wedijveren om hun verhalen te laten verschijnen”

Harry Styles

De groei en het succes van The Indo Daily heeft ertoe geleid dat verslaggevers wedijveren om hun verhalen te laten verschijnen. En spraakmakende figuren hebben geprobeerd om te gast te zijn in speciale afleveringen. 

Tal van awards waren ons deel: The Indo Daily won de Daily Podcast of the Year in Ierland en werd bekroond als Best Podcast bij de European Digital Media Awards van WAN-IFRA. Er waren nog meer overwinningen op het New York Radio Festival, de European Newspaper Awards en de Smurfit Business Journalism Awards.

Eind 2023 had de podcast meer dan 6,5 miljoen downloads. Bijna 97% luisterde op een platform van derden, en één op de vier luisteraars bevindt zich feitelijk buiten Ierland. Hebben we een nieuw publiek bereikt? Eén onwetenschappelijk antwoord op die vraag vinden we alvast in de vergelijking: naar wie luisteren onze volgers nog zoal? Hun nummer één artiest is … Harry Styles. Een popicoon dat we niet zo direct zouden associëren met onze traditionele krantenlezers.

Kevin Doyle

-26 plus abonnement voor jongeren en jongvolwassenen

Onderzoek toont aan dat jongeren echt wel hongeren naar nieuws. Hun eigen weg vinden in het nieuwsaanbod is echter niet altijd eenvoudig. Jonge mensen vinden de dagelijkse nieuwsstroom vaak overweldigend. Ze hoeden zich voor fake nieuws en gaan op zoek naar kwalitatieve journalistiek met heldere duiding en opiniëring.

Er is bij jongeren bereidheid om te betalen voor nieuws, maar zij willen niet, zoals dat vaak het geval is bij hun ouders, ‘vasthangen’ aan de beperking van een abonnement op één nieuwsmerk. 

Om tegemoet te komen aan de verwachtingen en de financiële mogelijkheden van jonge mensen, lanceerde Mediahuis in België de laagdrempelige abonnementsformule -26 plus.

-26 plus is een handige leesformule met 1 toegang tot de 5 Vlaamse nieuwsmerken van Mediahuis: De Standaard, Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Gentenaar. Een -26 plus abonnement kost slechts 1 euro per week (“minder dan de helft van de prijs van een pilsje”) en is maandelijks opzegbaar. Bovendien ligt het bedrag van 1 euro vast voor 3 jaar.

Jongeren en jongvolwassenen tot 26 jaar die zich abonneren, hebben onbeperkt toegang tot alle online artikels in de 5 kranten, ongeacht of zij doorklikken vanuit Instagram, Facebook en Tiktok, of surfen op de websites of in de apps van de nieuwsmerken.

Het -26 plus abonnement werd gelanceerd in september, in aanwezigheid van Benjamin Dalle, als minister bevoegd voor onder meer jeugd en media.


Koen Verwee, CEO Mediahuis België (links), Minister van Media Benjamin Dalle (derde van rechts) en enkele jonge journalisten bij de lancering van het -26 plus abonnement.

Pluralis investeert in toonaangevend Kroatisch digitaal mediabedrijf Telegram

Mediahuis is een van de medeoprichters van het impact-investeringsfonds Pluralis dat onafhankelijke journalistiek en pluriforme berichtgeving wil helpen vrijwaren in Europese landen waar dit vandaag niet altijd vanzelfsprekend is. Pluralis verenigt een groep van Europese mediabedrijven, stichtingen en impact-investeerders en is een gezamenlijk initiatief van het in New York gevestigde Media Development Investment Fund, de Koning Boudewijn Stichting (België), Tinius Trust (Noorwegen) en Mediahuis. Mediahuis bezit momenteel 19,17 % van Pluralis.

In verschillende Europese landen staan onafhankelijke nieuwsmedia onder toenemende druk. Vooral de regio Centraal- en Oost-Europa werd de laatste jaren gekenmerkt door een golf van eigendomsovernames en regeringen die hun greep op de media verder trachten te vergroten. Daarom investeert Pluralis missiegedreven kapitaal en media-expertise in onafhankelijke nieuwsorganisaties die garant staan voor een onafhankelijke en kwaliteitsvolle verslaggeving. 

Sinds de oprichting in 2021 investeerde Pluralis in drie bedrijven in drie verschillende landen. Zo verwierf het fonds eind 2021 een belang van 34% in Petit Press, de op een na grootste nieuwsuitgever van Slowakije en uitgever van de nationale onafhankelijke krant SME, en een belang van 38,62% in Gremi Media, een toonaangevend Pools mediabedrijf en uitgever van Rzeczpospolita, een van de belangrijkste en meest invloedrijke kranten van Polen.

Telegram Media Grupa

In juli 2023 verwierf Pluralis een minderheidsbelang van 22,5% in het Kroatische Telegram Media Grupa, een puur digitale uitgever met merken als de nieuwswebsite Telegram, en aanvullende mediamerken waaronder Telesport, Super1, PitanjeZdravlja en Openspace, die samen meer dan 1,3 miljoen unieke gebruikers per maand bereiken.

Telegram Media Grupa ontstond in 2015 en ontwikkelde de afgelopen jaren het nieuwsportaal Telegram tot een van de meest toonaangevende nieuwswebsites op de markt met een duidelijke focus op onderzoeksjournalistiek en kwalitatieve inhoud. In 2021 was het bedrijf een van de eerste digitale mediagroepen die een abonnementsmodel implementeerde op de Kroatische markt.

Telegram was een van de eerste digitale mediagroepen die een abonnementsmodel implementeerde op de Kroatische markt

De investering zal Telegram in staat stellen zijn digitale advertentie- en abonnementsmodellen verder te ontwikkelen en zijn inkomsten te diversifiëren door middel van het verder uitbreiden van de inhoud en de ontwikkeling van nieuwe formats, merken en producten.

In augustus 2023 oefende Pluralis een optie uit om een bijkomend belang van 13,43% te kopen in Gremi Media waardoor haar totale participatie 52,05% bedroeg. Kort na deze transactie kondigde Pluralis aan dat het haar belang van 13,43% in Gremi Media zou verkopen aan Central International Kft., een dochteronderneming van Central Group dat een toonaangevend onafhankelijk media-uitgever in Hongarije is. Het nieuwe partnerschap met Central Group zal het ontwikkelingspotentieel van Gremi versterken. Pluralis blijft met 38,62% de grootste aandeelhouder van Gremi Media.

Het doel van de investeringen die Pluralis doet, is om ervoor te zorgen dat in elk Europees land ten minste één onafhankelijk nieuwsmedium kan blijven bestaan. Het impact-fonds haalde tot nu toe ongeveer 50 miljoen euro op aan gemengd kapitaal (aandelen, obligaties en financiering van andere stichtingen).

Journalistieke awards

Het werk van verschillende Mediahuisjournalisten werd in 2023 bekroond met een journalistieke award.

Journalistieke onderscheidingen zijn een eerbetoon aan journalisten die door de kwaliteit van hun werk een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat én aan de kracht en de geloofwaardigheid van ons vak.

Onze journalisten ontvingen belangrijke awards voor hun werk in verschillende journalistieke disciplines zoals interview, verslaggeving en onderzoeksjournalistiek. Daarnaast waren er onderscheidingen voor podcastproducties en het inzichtelijk gebruik van data, die een erkenning zijn van ons voortdurend streven naar journalistieke vernieuwing.

Amnesty Media Award

Multimedia

Wie eine 15-Jährige zum Opfer von Vergewaltigung wurde

Tijdens een feestje in het stadspark van Hamburg wordt een 15-jarig meisje slachtoffer van een groepsverkrachting. Op het proces staan tien jonge verdachten terecht.

Tammy Schmit, Christophe Olinger & Dominique Nauroy

European Digital Media Award

Beste podcast

Irish Independent - The Indo Daily

Krantenlezers worden ook luisteraars: met sterke journalistieke content bereikt The Indo Daily een nieuw doelpubliek. De podcast heeft meer dan 100.000 luisteraars per week.

Siobhán Maguire – Kevin Doyle – Fionnán Sheahan – Denis Calnan

De Tegel

Verslaggeving

Verslaggeving over de gaswinning in Groningen en de parlementaire enquête

Een reconstructie over het tijdperk Wiebes en hoe oliebedrijven na de aardbeving in Huizinge in 2012 nog twee jaar onverminderd gas konden winnen.

Bas van Sluis – Lyanne Levy - Arnoud Bodde

De Tegel

Interview

Blauw Licht, herinneringen van een ambulancebroeder

Een verhaal over ‘netvliesvervuiling’: de nare beelden van kapotte lichamen en wanhopige familieleden die ambulanceverpleegkundigen te zien krijgen. En wie zorgt er eigenlijk voor deze hulpverleners?

Carola Houtekamer, Jaap van Heusden & Jefta Varwijk

INMA Global Media Awards

Best Internal Data Dashboard and Reports

Article DNA: The Secret Life of Article Characteristics

Artikel DNA analyseert het effect van bepaalde artikelen op het leesgedrag. Artikel DNA-scores kunnen ingezet worden om conversie, betrokkenheid en retentie van abonnees beïnvloeden.

Genaud Molin - Bjorn Oostra

INMA Global Media Awards

Best Innovation in Newsroom Transformation

Project LEAP

De regionale merken en redacties van Mediahuis Ireland zetten de stap van een digitaal model dat de wekelijkse printcyclus volgde naar een volwaardige online lokale nieuwsdienst met dagelijks breaking news.

Mediahuis Ireland

The Drum Awards for Online Media

Best Local/Regional News Site

The Belfast Telegraph

Amnesty Media Award

Multimedia

15 endlos lange Tage

De Gabonese student Claude Junior vertelt over zijn vlucht uit Kiev: van de politie die buitenladers verbiedt op de trein te stappen tot het eindeloze wachten aan de grens waar hij mensen ziet doodvriezen.

Sibila Link - Christophe Olinger – Dominique Nauroy

De Loep

Controlerende onderzoeksjournalistiek

Verslaggeving over de gaswinning in Groningen en de parlementaire enquête

Een reconstructie over het tijdperk Wiebes en hoe oliebedrijven na de aardbeving in Huizinge in 2012 nog twee jaar onverminderd gas konden winnen.

Dagblad van het Noorden: Lyanne Levy – Bas van Sluis | NRC: Wubby Luyendijk – Claudia Kammer – Mark Middel – Derk Stokman

European Press Prize

Onderzoeksverslaggeving

Mediahuis Luxembourg The Great Green Investment Investigation

Een onderzoek naar de praktijken van investeringsfondsen van bedrijven die op een ongeloofwaardige manier communiceerden over hun groene verwezenlijkingen.

Yannick Lambert (Luxembourg Times) – Thomas Klein (Luxemburger Wort)

UK Regional Press Awards

News Website of the Year

The Belfast Telegraph

Vereniging Wetenschapsjournalistiek Nederland

Publicatieprijs

Verlost van angst met stroomstootjes in het brein

Een achtergrondverhaal over een patiënt die dankzij een hersenimplantaat zijn angststoornis overwon.

Niki Korteweg

European Federation for Science Journalism

European Science Journalist of the Year

De laureaat werd bekroond voor haar verhaal over een patiënt die dankzij een hersenimplantaat zijn angststoornis overwon, een interview met Nobelprijswinnares Katalin Karikó en een artikel over wat medici wel en niet begrijpen van long covid.

Niki Korteweg

UK Regional Press Awards

Designer of the Year

The Belfast Telegraph

Raymond Esteban

Prinsjespodcastprijs

Dagelijkse podcast

NRC Vandaag

Hoe de Groningse gasmissie van Eric Wiebes mislukte

Henk Ruigrok – Derk Stokmans – Floor Boon – Anna Korterink – Marco Raaphorst

Dutch Podcast Award

Dagelijkse podcast

NRC Vandaag

Het team van NRC Vandaag

UK Regional Press Awards

Specialist Journalist of the Year

The Belfast Telegraph

Allison Morris

Irish Podcast Awards

Mediahuis Ireland

The Best Daily (The Indo Daily), Best Business (The Big Tech Show), Best Wellbeing (Real Health), Best News & Current Affairs (The BelTel), en Crime World met de eerste plaats in de categorie Commerciële strategie

European Newspaper Awards

European Newspaper of the Year

NRC - Magazine

Dagbladvormgeving Nationale krant

Media Freedom Awards

Regional News Media Organisation of the Year

Sunday Life

International New York Festivals Radio Awards

Serialised Podcast

The Indo Daily

Irish Independent

Anne Vondelingprijs

Eervolle vermelding

De laureaat werd bekroond voor haar politieke journalistiek en haar rol als host van NRC Haagse Zaken.

Lamyae Aharouay

Justice Media Awards

Best Court Reporting

Irish Independent

Shane Phelan

Lezers van De Standaard redden de toekomst (niet)

Hoe kijken lezers van De Standaard naar de grote vraagstukken van deze tijd? De krant lanceerde met de reeks ‘Red de toekomst’ een oproep naar de ‘gewone’ burger om ideeën aan te reiken en onderling te debatteren over onderwijs, gezondheid, wonen, samenleven, politiek en klimaat. De lezers lieten vijf weken lang hun gezond verstand spreken. De redactie volgde alles op de voet en ging elke week dieper in op de meest opmerkelijke oplossingen die werden aangedragen. 

Er werden geen wonderoplossingen gevonden, concludeerde de redactie na afloop van de reeks. Maar dat vond ze goed nieuws, want er bestaat immers geen toverstaf om zoiets complex als een samenleving snel-snel te fiksen. 

Opmerkelijk was dat de vraagstukken waarover nagedacht en gedebatteerd werd, vaak nauw met elkaar verweven waren. De redactie gaf hierbij als voorbeeld: “Hoe we met ouderen of eenzaamheid omgaan, hangt samen met hoe we onze huizen en dorpen vormgeven. Dat bepaalt dan weer hoe veilig en vlot we ons verplaatsen, en of we voldoende groen vinden om geest en lichaam gezond te houden. Die gezondheid is op haar beurt verweven met hoe we ons onderwijs organiseren, welk voedsel wordt aangeboden en hoe aangenaam fietsen en wandelen gemaakt wordt.”

‘Red de toekomst’ heeft, helaas, de toekomst niet gered. Maar de inzichten van de lezers leverden best wel wat handvatten voor concreet beleid op, en voor de hand liggende oplossingen waarmee politici aan de slag kunnen, aldus De Standaard.

Project LEAP verstevigt lokale nieuwsaanbod

Met Project LEAP investeert Mediahuis Ireland nog nadrukkelijker in betrouwbare, regionale journalistiek. LEAP staat voor Local, Engaging, All-Ireland and Pioneering. Het is een lokaal project met nationale focus en waarbij we het talent van onze regionale verslaggevers en de journalisten van onze nationale titels samenbrengen in een nauwere werkrelatie. Dit alles onder één sterk Irish Independent nieuwsmerk.

Mediahuis Ireland had de afgelopen jaren al een succesvol lokaal nieuwsproject opgezet in zes bestaande provincies. Dit heeft geleid tot een vertienvoudiging van het aantal pageviews in twee jaar. Project LEAP bouwt voort op dit succes door: 

  • het lokale nieuwsaanbod van Independent.ie uit te breiden naar de 26 provincies van de Republiek Ierland;

  • als nieuwsmerk nog dichter bij de lokale gemeenschappen te staan;

  • de Premium+ bundel uit te breiden;

  • te helpen bij het verhogen van het aantal abonnees.

Bestaande lokale nieuwsredacties werden omgevormd tot digitale regionale 'hubs' om het project te beheren. Specifiek voor Project LEAP werden zes nieuwe Digital Reporters en drie extra Audience Editors aangetrokken. Deze nieuwe collega's werkten voordien bij andere lokale media of voor bedrijven als TikTok en Insider Inc. in New York. Zij hebben een schat aan ervaring meegebracht die ons heeft geholpen om snel vooruitgang te maken bij de uitbouw van dit belangrijke, lokale nieuwsinitiatief. Zo werden reeds miljoenen pageviews gegenereerd in de "nieuwe" counties en hebben we nu een groeiend publiek in alle 26 counties. Met onze regionale nieuwsverhalen bereiken we nu gemiddeld 4,6 miljoen pageviews per week, met een gemiddelde wekelijkse aandachtstijd van 3,7 miljoen minuten.

EN