Ruimte voor talent - Mediahuis

Mediahuis

Kansen voor divers talent "We bekijken diversiteit en inclusie heel breed"

Woord: Matthias Van Milders | Freelance redacteur Go For Happy magazine, Jobat
Beeld: Geert Van De Velde

Nieuws maken dat de diverse samenleving weerspiegelt: dat doe je het best vanuit een organisatie die ook zelf divers is. Mediahuis maakt dan ook werk van diversiteit. En het gaat om meer dan culturele achtergrond, leeftijd en gender, maar bijvoorbeeld ook om persoonlijkheid en leefomgeving. Group HR Director Martine Vandezande en Désirée Smael, HR Directeur van Mediahuis NRC, maken duidelijk dat het hun menens is.

Welke realisatie op vlak van diversiteit en inclusie maakte jullie trots het afgelopen jaar?

Martine: “We deden veel inspanningen om jong talent aan te trekken. Jongeren zijn vandaag per definitie divers, zeker in een grootstedelijke omgeving. In België vertaalt zich dat in veel meer diverse profielen die interesse hebben in Mediahuis. Daarom gingen we bijvoorbeeld goed kijken hoe we een vacaturetekst zo inclusief mogelijk krijgen en deze ook verdelen via andere social kanalen en netwerken. En na een jaar zien we daarvan de resultaten in onze aanwervingen. Dat is heel fijn.” 

Désirée: “In Nederland volgde iedereen op de redactie een training rond de brede begrippen diversiteit en inclusie. Wat betekent dat voor jezelf en voor de organisatie? Naast de organisatie heb je ook de journalistiek. We stellen onszelf steeds opnieuw de vraag wie we over welk onderwerp aan het woord laten. Vooralsnog meten we enkel het genderaspect: waarover laten we mannen of vrouwen aan het woord? Maar we hopen nog meer dimensies te kunnen meten.” 

Martine: “De binnenkant van onze organisatie moet heel erg geconnecteerd zijn met de buitenkant. Als we met een diverse populatie medewerkers de stemmen in de maatschappij aan bod laten komen, dan heeft ons kernproduct, het nieuws, daar alleen maar baat bij.” 

Staat Mediahuis als afspiegeling van de samenleving waar de organisatie wil staan? Of is er nog ruimte voor verbetering? 

Désirée: “De representatie van mensen met een diverse culturele achtergrond is nog onvoldoende. Daarom is nog meer bewustwording nodig. En ook verbinding is cruciaal. Wij hebben sinds kort het experiment Safe Space. Samen met een externe coach kunnen collega’s met diverse achtergronden eens per maand in alle openheid praten over de zaken waar ze tegenaan lopen. Hier kan een anonieme terugkoppeling aan onze directie uit voortkomen. Met die input kunnen we aanpassingen doen als dat nodig is.” 

Martine: “Diversiteit gaat over meer dan alleen culturele achtergrond of gender. Het gaat ook over leeftijd, religie, seksuele voorkeur, fysieke of mentale beperking, zelfs persoonlijkheid. Daarom organiseren we in de verschillende landen bijeenkomsten van mensen uit verschillende afdelingen. Zij wisselen ideeën uit over diversiteit en inclusie. Zo vermijden we dat het thema beperkt blijft tot een clubje achter gesloten deuren. Het moet in het DNA van de organisatie zitten en zo laten we het meer leven.”  

“We hebben veel vrouwen in onze organisatie, maar ze stromen niet altijd door. Dat heeft te maken met het feit dat er niet snel plaatsen vrijkomen bovenaan de organisatie” – Martine Vandezande

Stabiliteit aan de top zorgt ervoor dat posities niet snel veranderen. Wat vertellen jullie aan medewerkers die willen doorgroeien?  

Martine: “Die stabiliteit aan de top is heel goed, er zit daar een pak ervaring. Het klopt dat de meeste CEO’s in onze organisatie hun rol al lang uitoefenen. Dat zou de indruk kunnen wekken dat er weinig doorgroeimogelijkheden zijn. We zijn ons daarvan bewust. Maar dit is een groeiende organisatie. Er komen meer uitdagingen op ons af waardoor er nieuwe rollen ontstaan die van strategisch belang zijn. Ik denk aan ons duurzaamheidsproject IMPACT, met een focus op betrouwbaar nieuws, op diversiteit, inclusie en ontwikkeling en op onze ecologische voetafdruk. Door die strategische rollen open te stellen voor mensen binnen de organisatie, leren we hun talenten kennen. Door hun nu kansen te geven, staan ze misschien klaar als er op een dag een nieuwe CEO nodig is.” 

Hoe zit het met de man-vrouwverhouding bij Mediahuis? 

Martine: “We hebben veel vrouwen in onze organisatie, maar ze stromen niet altijd door. Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat er niet snel plaatsen vrijkomen bovenaan de organisatie. Al kan je ook horizontaal doorstromen en zo je competenties en talenten verbreden. Anderzijds stellen we vast dat vrouwen een hogere drempelvrees voelen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vrouwen nog steeds vaak een grotere rol thuis opnemen, ook al is de wereld aan het veranderen. Vrouwen zijn over het algemeen ook meer terughoudend als ze zelf vinden dat ze niet volledig voldoen aan bepaalde vereisten in een vacature. Daarom is het belangrijk dat wij onze vacatures zo drempelverlagend mogelijk opstellen en op z’n minst het gesprek aangaan.”  

Désirée: “Ik vind dat voor onze Nederlandse entiteiten ook erg herkenbaar. Al is de man-vrouwverhouding in het management bij Mediahuis NRC 50/50. En ook op de redactie zien we best veel vrouwen in  leidinggevende posities.”  

Welke plek hebben jongere en oudere medewerkers binnen de organisatie? 

Désirée: “De verhoudingen tussen generaties vormen best een uitdaging. Aan die connectie werken we heel nadrukkelijk in het kader van onze inclusieve cultuur. Journalistiek is een ambacht en een jonge journalist kan leren van een oudere collega. Maar die oudere journalist kan ook leren van een Gen Z'er of millennial. Verbinding, daar draait het om.” 

Martine: “In onze organisatie is er weinig verloop. Maar we nemen verschillende initiatieven om jongeren aan te trekken op onze redacties. In België hebben we het Youth Lab waarmee we jongeren binnentrekken voor een traineeship van een jaar. Ook in Ierland doen we dat. Bij NRC bieden we startende journalisten ook een traineeprogramma. In Nederland verbindt de groep Young Mediahuis alle jongeren in de organisatie. En dan heb je nog de Duitse traditie van traineeships. Studenten worden al tijdens hun master geïntegreerd in het bedrijf. Zo zijn vele Duitse collega’s ooit begonnen. In Amsterdam kregen twee jonge mensen uit onze organisatie de opdracht om een jongerennieuwskanaal op te zetten. Vandaag moeten we bezig zijn met de betalende lezers van morgen. C.Tru heet dat project en de bedoeling is dat de hele organisatie ervan kan leren.”  

“Journalistiek is een ambacht en een jonge journalist kan leren van een oudere collega. Maar die oudere journalist kan ook leren van een Gen Z’er of millennial. Verbinding, daar draait het om” – Désirée Smael

Martine, in het vorige jaarverslag zei je ervan overtuigd te zijn dat Mediahuis niemand op een bewuste manier uitsluit. Tegelijk stelde je de vraag of er voldoende bewustzijn is van de mogelijke barrières bij werving en selectie. Hoe bekijk je dat een jaar later? 

Martine: “Ik denk dat we nog niet zijn waar we zouden willen zijn. Maar we zetten zeker stappen in de goede richting. We tonen die ook aan iedereen die hier werkt. In België hebben we bijvoorbeeld Mediahuis All-in. Als we meestappen in de Antwerp Pride, vertellen we dat langs die weg.”  

Désirée: “Gaat het werk ooit af zijn? Dat denk ik niet. Het is een voortdurend proces van bewustwording. Maar in de toekomst wil ik het geen barrières meer noemen, maar thema’s die aandacht nodig hebben.” 

Jullie noemden persoonlijkheid als een dimensie van diversiteit. Zijn jullie daar bewust mee bezig? 

Martine: “Een omgeving waarin je jezelf kan zijn, uiteraard aangepast aan een professionele context, dat vind ik cruciaal. We willen op vlak van persoonlijkheid geen kopieën. Verschillende persoonlijkheden zijn een verrijking voor een team.” 

Désirée: “We vragen hiring managers om heel bewust te kijken naar de persoonlijkheden die ze al in hun team hebben en diegene die ze nog missen. We bekijken diversiteit heel breed, willen bijvoorbeeld naast mensen uit Amsterdam ook bewoners van het platteland op de redactie. Werken aan diversiteit betekent dat je veel gerichter gaat zoeken, op andere plekken ook. Het klopt dat de samenleving en de opleidingen meer divers worden, maar het duurt allemaal te lang. Daarom wenden wij bewust andere kanalen aan.”  

Martine: “Is de diversiteit in opleidingen te beperkt, dan moet het huiswerk van de maatschappij op veel jongere leeftijd beginnen. Veel jongeren hebben geen spontane passie om in de media te werken, er heerst een laag vertrouwen. Daarom moeten we blijvend het gesprek aangaan.” 

Welke rol hebben leidinggevenden in dit hele verhaal rond diversiteit en inclusie? 

Désirée: “Mensen die leidinggeven hebben een voorbeeldrol. Als ze die niet opnemen, kan je het vergeten in de rest van de organisatie. We hebben een leiderschapsprofiel met een aantal vaardigheden die we graag zien bij onze leidinggevenden. We vragen hen om te helpen bij de digitale transitie en ook om de mensen in onze organisatie bij te staan. Heel belangrijk is dat leidinggevenden en medewerkers bewust en op een goede manier met elkaar in gesprek gaan.” 

Martine: “Naast het goede voorbeeld zijn leidinggevenden ook de beslissingsmakers in de organisatie. Je mag niet onderschatten hoe sterk het leidinggeven veranderde. Denk maar aan het remote leidinggeven tijdens de coronacrisis. Vandaag managen we op resultaat, niet meer op aanwezigheid. De leidinggevende is ook de verbinder en de coach. Zij of hij moet feedback kunnen geven en ontvangen, en authentiek zijn. Bovendien moet het ook nog iemand zijn die de verandering drijft en die ervoor zorgt dat er betrokken teams zijn. Ten slotte moet de leidinggevende erop toezien dat teams én individuen blijven groeien. Dat is heel wat. Daarom organiseren we intensieve leiderschapstrajecten.” 

Wat is jullie globale oordeel over de inspanningen van Mediahuis op vlak van diversiteit en inclusie in 2023? 

Martine: “We zijn goed bezig, maar het kan nog beter.” 

Désirée: “We zijn onderweg, maar nog niet op de bestemming. Áls we er ooit aankomen, want het is een voortdurend proces.” 

Martine: “Ik ben positief gestemd. Als we af en toe eens stoppen en achteruit kijken, dan zien we dat we resultaten boeken.” 

Désirée: “Precies!” 

5 voor 5:

5 vragen aan 5 jonge journalisten

Een van de grote doelstellingen van Mediahuis: jongeren bereiken, hen naar onze nieuwsplatf ormen halen en ze laten betalen voor goede journalistiek. Wat is daarvoor nodig? We vroegen het aan vijf van onze jonge journalisten. Hoe kijken zij naar het nieuwsmerk waarvoor ze werken? Hoe kan het volgens hen anders, beter en meer divers? Zien ze goede voorbeelden, binnen of buiten de contouren van Mediahuis? Last but not least: wat zouden ze vandaag uit eigen zak willen betalen voor het merk waarvoor ze werken? En wat moet eraan veranderen opdat het wat meer mag zijn?

5 voor 5:
Anna-Lena Würz

Journalist Télécran (Mediahuis Luxembourg)

1. Als je vanaf morgen voor één jaar hoofdredacteur zou zijn: wat zijn de eerste drie dingen die je zou veranderen?

 In deze wereld die gedomineerd wordt door overwegend negatief nieuws zou ik pleiten voor een journalistiek die constructief is. Ik zou interne richtlijnen uitvaardigen om journalistiek en reclame strikt gescheiden te houden. Ik zou de verschillende mediamerken van Mediahuis Luxembourg nog dichter bij elkaar brengen en focus leggen op samenwerking en communicatie.

2. Wat staat er op je wishlist om de titel waarvoor je werkt jonger en meer divers te kunnen maken? 

Uit recent onderzoek van het Luxemburgse statistiekportaal Statec blijkt dat 73% van de Luxemburgse jongeren tussen 16 en 24 jaar zich vooral online informeert over nationale en internationale onderwerpen. Om jongere en meer diverse lezers aan te spreken, moet het gedrukte tijdschrift Télécran digitaal aanwezig worden. Luxemburger Wort publiceert al multimediale verhalen, maar zou deze nog prominenter moeten brengen. Tot slot zou het nuttig zijn om richtlijnen te hebben die je helpen om te schrijven in functie van bepaalde doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met een beperking.

3. Hoe kan Mediahuis haar redacties jonger en meer divers maken? 

Als de merken van Mediahuis jonger en diverser worden, zullen automatisch meer jonge en meer diverse mensen zich aangesproken en aangetrokken voelen. Vandaag is het moeilijk om medewerkers met het juiste profiel te vinden. Dat kan enkel opgelost worden door het beroep van journalist aantrekkelijker en zichtbaarder te maken.

4. Naar welk nieuwsmerk, binnen of buiten Mediahuis, kijk je op omdat het jongeren goed weet aan te spreken? Wat vind je zo goed aan die titel?

Het Duitse Tagesschau is voor mij de verpersoonlijking van betrouwbare journalistiek. Ik vind het leuk hoe ze jongeren op Tiktok aanspreken, hoe ze zich aanpassen aan nieuwe formats en hoe ze toch garant blijven staan voor kwalitatieve informatie. Luxemburger Wort doet het ook geweldig op sociale media, met video’s die perfect op hun doelgroep zijn gericht.

5. Hoeveel zou je maandelijks uit je eigen zak willen betalen voor het nieuwsmerk waarvoor je werkt? En wat moet er vooral aan veranderen opdat je meer zou willen betalen? 

Een moeilijke vraag. Maar hoe dan ook: om lezers meer te laten betalen, moeten we hen herinneren aan de toegevoegde waarde van kwalitatieve journalistiek. Het gaat daarbij niet enkel over informeren, maar ook over (jonge) mensen stimuleren om na te denken en een mening te vormen.

5 voor 5:
Azmia Riaz

Features Reporter Irish Independent (Mediahuis Ireland)

1. Als je vanaf morgen voor één jaar hoofdredacteur zou zijn: wat zijn de eerste drie dingen die je zou veranderen?

Aparte secties creëren om verhalen te vertellen over klimaatverandering, geestelijke gezondheid en identiteit. Podcasts, TikTok en Instagram gebruiken om aan storytelling te doen en niet enkel voor promotionele doeleinden. Laat journalisten hun verhalen uitdiepen en er qua vorm creatief mee omgaan. Waken over de mentale gezondheid van de journalisten.

2. Wat staat er op je wishlist om de titel waarvoor je werkt jonger en meer divers te kunnen maken?

Als feature journalist heb ik het gevoel dat er ruimte is om verhalen over Ierland te vertellen waarvoor de traditionele media weinig of geen interesse hebben. Er zijn jonge lezers die ons links laten liggen omdat ze zich niet herkennen in wat wij schrijven. Ik heb het dan over genderfluïde mensen, personen met een migratieachtergrond, een beperking, enz. Er is beslist ruimte om het eerste grote en onverschrokken nieuwsplatform te zijn voor een Ierse samenleving in verandering. Ik zou graag eerlijke human interest verhalen schrijven over wat jongeren met verschillende achtergronden zelf belangrijk vinden.

3. Hoe kan Mediahuis haar redacties jonger en meer divers maken?

Als het gaat om onderwerpen die te maken hebben met minderheden, moeten we die mensen hun eigen verhaal laten vertellen. Het is immers uitputtend om je verhaal te horen vertellen door een journalist die geen affiniteit heeft met jouw leefwereld of gevoelens. Onze redacties moeten veel meer een afspiegeling zijn van de samenleving, zodat we op een correcte en doorleefde manier over die samenleving kunnen berichten.

4. Naar welk nieuwsmerk, binnen of buiten Mediahuis, kijk je op omdat het jongeren goed weet aan te spreken? Wat vind je zo goed aan die titel?

The Guardian. Dat nieuwsmerk kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar de politiek, naar relaties en naar alles wat te maken heeft met identiteit.

5. Hoeveel zou je maandelijks uit je eigen zak willen betalen voor het nieuwsmerk waarvoor je werkt? En wat moet er vooral aan veranderen opdat je meer zou willen betalen?

10 euro. Ik zou meer willen betalen voor gepersonaliseerd nieuws.

5 voor 5:
Simon Doesborgh

Verslaggever De Limburger (Mediahuis Limburg)

1. Als je vanaf morgen voor één jaar hoofdredacteur zou zijn: wat zijn de eerste drie dingen die je zou veranderen?

Ik zou een reactieplatform bewerkstelligen op onze website. Het nieuws dat De Limburger aanbiedt is nog altijd eenrichtingsverkeer: wij bieden aan en de lezer consumeert. Als we de lezer de mogelijkheid geven om zich actief te mengen in het gesprek van de dag, dan kunnen we hem ook beter aan ons merk binden. Uiteraard met goede moderatie. Een voorbeeld van waar dit goed werkt is NU.nl.

2. Welke dingen staan er op je wish list om de titel waarvoor je werkt jonger en meer divers te kunnen maken?

Ik denk dat wij de mogelijkheden van het digitaal aanbieden van nieuws nog te weinig omarmen. Als we meer inzetten op technologische ontwikkelingen zoals AI en onze app een modernere uitstraling geven, valt er nog een wereld te winnen. Laten we afstappen van de krant als boodschapper, en het nieuws als beginpunt van een discussie zien.

3. Hoe kan Mediahuis haar redacties jonger en meer divers maken?

Probleem is momenteel, als ik het goed begrijp, dat jongeren De Limburger te ouderwets en passé vinden. Afgestudeerden kiezen liever voor een werkgever die in hun ogen meer toekomst biedt. Door duidelijk te maken dat wij ons op innovatie storten, door bijvoorbeeld AI te omarmen, kan het dagblad weer aantrekkelijk worden voor jongeren.

4. Naar welk nieuwsmerk, binnen of buiten Mediahuis, kijk je op omdat die volgens jou jongeren goed weet aan te spreken? Wat vind je zo goed aan die titel?

Vrienden en kennissen uit mijn directe omgeving hebben vaak een abonnement op De Volkskrant of NRC. Waarom uitgerekend deze kranten zo populair zijn, is mij niet helemaal duidelijk. Ik denk dat zij door hun diepgaande journalistiek iets anders aanbieden dan gratis nieuwssites als NOS en NU.nl. Die diepgang wordt, ook onder jongeren, gewaardeerd.

5. Hoeveel zou je zelf maandelijks uit je eigen zak willen betalen voor het nieuwsmerk waarvoor je werkt? En wat moet er vooral aan veranderen opdat je meer zou willen betalen?

Als Noord-Limburger vind ik dat de nadruk van De Limburger misschien nog teveel op het zuiden van de provincie ligt. Om er maandelijks twee tientjes voor neer te leggen zou wat mij betreft het Noord-Limburgse element wat duidelijker aanwezig mogen zijn.

5 voor 5:
Deniz Nalbantov

Videoreporter Gazet van Antwerpen (Mediahuis België)

1. Als je vanaf morgen voor één jaar hoofdredacteur zou zijn: wat zijn de eerste drie dingen die je zou veranderen?

Ik zou vooral de redactie jonger en meer divers maken. Er zit zo veel talent en potentieel in jonge mensen, omdat ze vroeger dan ooit beginnen met hun talenten te ontwikkelen. Het zou zonde zijn om dat talent te laten liggen tot een ander bedrijf het ontdekt. Ik zou het nieuws niet altijd zo ernstig brengen. Als het over belangrijk en serieus nieuws gaat, moet het natuurlijk op een ernstige manier gebracht worden. Maar luchtig nieuws mag echt leuker geserveerd worden. Meer investeren in video. Alles speelt zich vandaag online af. Mensen verkiezen daar een nieuwsvideo boven een artikel. Video is de toekomst van nieuws.

2. Wat staat er op je wishlist om de titel waarvoor je werkt jonger en meer divers te kunnen maken?

Een sociale media redactie opstarten zou ideaal zijn. De jeugd zit vooral op sociale media. Er zou een redactie moeten zijn die zich volledig focust op het brengen van nieuws via de socials.

3. Hoe kan Mediahuis haar redacties jonger en meer divers maken?

Een jongere en meer diverse redactie krijg je door ook nieuws te brengen over jonge en meer diverse onderwerpen en personen. Zolang er geen nieuws gebracht wordt over onderwerpen die jongeren interesseert, gaan er ook geen jongeren willen werken voor het medium.

4. Naar welk nieuwsmerk, binnen of buiten Mediahuis, kijk je op omdat het jongeren goed weet aan te spreken? Wat vind je zo goed aan die titel?

Studio Brussel en nws.nws.nws zijn hier vrij goed in. Studio Brussel heeft tegenwoordig jonge gezichten die herkenbaar zijn en altijd gelinkt worden aan het medium waarvoor ze werken.

5. Hoeveel zou je maandelijks uit je eigen zak willen betalen voor het nieuwsmerk waarvoor je werkt? En wat moet er vooral aan veranderen opdat je meer zou willen betalen?

Als het nieuwsmerk waarvoor ik werk zich nog meer zou focussen op video en online content, zou ik bereid zijn om er als jongere 5 euro per maand aan uit te geven.

5 voor 5:
Daphne Douwes

Journalist Sikkom (Mediahuis Noord)

1. Als je vanaf morgen voor één jaar hoofdredacteur zou zijn: wat zijn de eerste drie dingen die je zou veranderen?

k zou alle merken binnen Mediahuis behandelen als online merken: volledig online first en social media first. Ik zou de sociale mediateams uitbreiden en meer jonge mensen aanwerven.

2. Wat staat er op je wishlist om de titel waarvoor je werkt jonger en meer divers te kunnen maken?

Om jong en divers te zijn en te blijven, is het belangrijk om als merk ook actief te zijn onder jongeren, zodat ze je weten te vinden als er iets speelt. Sikkom doet dat volgens mij al heel goed. Op mijn wishlist staat om zelf ook op deze manier een netwerk uit te bouwen.

3. Hoe kan Mediahuis haar redacties jonger en meer divers maken?

Het belangrijkste is: meer jonge mensen aannemen, van verschillende achtergronden. Goed om hier als bedrijf actief naar op zoek te gaan en te kijken naar de leeftijdsverhoudingen binnen een team. Hoe gelijker verdeeld, hoe beter. Je zou ook een aparte verslaggever kunnen aanstellen die zich specifiek richt op jongeren.

4. Naar welk nieuwsmerk, binnen of buiten Mediahuis, kijk je op omdat het jongeren goed weet aan te spreken? Wat vind je zo goed aan die titel?

NOS Stories is een merk dat mij erg aanspreekt. Ze hebben de juiste toon te pakken en spelen goed in op zowel luchtige als zwaardere onderwerpen. Ook het account van C’estmocro doet het erg goed op Instagram. Ik vind het bijzonder hoe ze in een korte tijd zoveel volgers hebben gekregen. Het is belangrijk om, zoals NOS Stories en C’estmocro, een band met je volgers op te bouwen en een community te vormen. Bovendien is dat volgens mij ook wat Sikkom zo populair maakt: herkenbaarheid en een gevoel van betrokkenheid creëren onder je doelgroep.

5. Hoeveel zou je maandelijks uit je eigen zak willen betalen voor het nieuwsmerk waarvoor je werkt? En wat moet er vooral aan veranderen opdat je meer zou willen betalen?

10 tot 15 euro per maand, vergelijkbaar met de kosten van een Netflix- of Spotify-abonnement. Hoe meer onderscheidende verhalen, hoe meer ik wil betalen. Je moet het gevoel hebben dat je er niks van wilt missen.

Mediahuis Ireland zet in op gelijkheid, diversiteit en inclusie

Mediahuis is een organisatie waar iedereen zich welkom en veilig moet kunnen voelen, ongeacht gender, cultuur, leeftijd, geaardheid, origine of levensbeschouwing. In 2023 werd bij Mediahuis Ireland het Equality, Diversity & Inclusion (EDI) Committee opgericht, met als doel de organisatie op weg te zetten naar een inclusieve werkplek waar iedereen zichzelf kan zijn. 

De commissie bestaat uit medewerkers uit de hele organisatie en komt maandelijks bijeen om relevante onderwerpen te bespreken en EDI-gerelateerde activiteiten binnen het bedrijf te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn een kookdemonstratie met een Indiaas thema ter gelegenheid van Divali, LGBTQIA+ initiatieven tijdens de Pride maand en de betrokkenheid bij de 30%-club in Ierland, een wereldwijde campagne die wordt gesteund door bestuursvoorzitters en CEO’s van (middel)grote organisaties die zich inzetten voor een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen op leidinggevende posities. In september 2023 voerde de commissie een onderzoek uit onder alle medewerkers om het EDI-profiel van het bedrijf te beoordelen, concrete inzichten te verschaffen en gebieden voor verbetering in 2024 en daarna te identificeren.

Het EDI Committee heeft ook samengewerkt met HR om input te leveren voor een training over het (h)erkennen van onbewuste vooroordelen op de werkvloer. Vooroordelen kunnen een invloed hebben op het wel of niet aanwerven van mensen, het promotiebeleid, de personeelsontwikkeling, de onderlinge samenwerking en het personeelsverloop in een organisatie. Om een diverse en inclusieve werkomgeving te bevorderen, is het essentieel dat iedereen begrijpt hoe onbewuste vooroordelen de besluitvorming op individueel en organisatieniveau kunnen beïnvloeden. Daarom volgden in 2023 alle collega’s van Mediahuis Ireland een verplichte online en interactieve Unconscious Bias cursus. Deze wil iedereen binnen de organisatie bewustmaken van vooroordelen die zich op het werk kunnen voordoen, medewerkers helpen om vooringenomenheid te vermijden en de diversiteit en inclusie te bevorderen. 

#DuKannstJournalismus maakt jongeren enthousiast voor een job in de journalistiek

Meer diversiteit in de journalistiek – hoe maak je dat waar? De Deutsche Journalistenschule (DJS) in München stelde zichzelf deze vraag en lanceerde de workshop #DuKannstJournalismus onder het motto ‘Vertrouwen door diversiteit’. De doelgroep voor deze workshop waren jongeren die geïnteresseerd zijn in de opleiding journalistiek, maar die door omstandigheden geen ingang vonden tot het vak. De oorzaak hiervan was bijvoorbeeld dat ze opgegroeid waren in armoede, een migratieachtergrond hadden of leefden met een beperking.

In samenwerking met verschillende mediabedrijven werden verspreid over heel Duitsland tien workshops georganiseerd. “We waren verheugd partner te mogen zijn van dit waardevolle initiatief”, vertelt Kathrin Wiener, HR People Manager van Medienhaus Aachen. “Eind oktobber hebben we twaalf jongeren verwelkomd voor een tweedaagse workshop bij de Aachner Zeitung.”

Dag één brachten zij een bezoek aan de redactie en kregen ze een uiteenzetting over storytelling en de vraag ‘Wat is een goed verhaal?’ Vervolgens gingen ze zelf op pad om een goed verhaal te zoeken en te schrijven. Dag twee werd gebruikt om de jongeren voor te bereiden op een eventueel toelatingsexamen aan de DJS. 

“Na deze twee dagen hebben we afscheid genomen van twaalf jongeren die een goed inzicht hadden gekregen in het beroep van journalist en die later hopelijk zelf hun weg vinden in het vak”, aldus nog Kathrin Wiener.

Mediahuis Academy bundelt het leeraanbod van Mediahuis

In 2023 werden alle opleidingsinitiatieven van Mediahuis gegroepeerd onder één naam, Mediahuis Academy, en één leerplatform (Degreed). Door de krachten te bundelen en dankzij een uitgebreid opleidingsaanbod krijgen alle Mediahuis-medewerkers meer mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Het omarmen van dezelfde naam benadrukt de samenwerking tussen de verschillende bedrijven van de groep, over de landsgrenzen heen. 

Alle Mediahuis-entiteiten zijn actief op hetzelfde futureproof leerplatform van Mediahuis Academy. Het aanbod op het platform is zeer divers: van technische, digitale- en data-opleidingen, tot opleidingen over leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, diversiteit en inclusie. 

Het platform biedt eigen Mediahuis-content aan, lees: een ruim aanbod aan on-site en online opleidingen en e-learnings. Daarnaast presenteert het platform een uitgebreide bibliotheek van externe content, met een brede waaier aan opleidingen in verschillende talen. Door middel van kunstmatige intelligentie worden opleidingen aanbevolen die aansluiten bij het profiel, het netwerk en de interesses van de gebruiker. 

De leervormen zijn divers. Opleidingen vinden niet alleen in een klaslokaal plaats, maar gebeuren ook via artikelen, podcasts, presentaties, video’s, e-learming en online webinars. De gebruiker beslist zelf welke formule het best past. Degreed maakt het ook mogelijk om leercommunities te bouwen en gemakkelijk content, kennis en expertise te delen met collega’s, zowel binnen het eigen team, als over afdelingen en entiteiten heen. 

Dankzij Mediahuis Academy krijgt iedere medewerker de kans om up to date te blijven, in contact te komen met collega’s uit hetzelfde vakgebied, bestaande skills aan te scherpen en nieuwe competenties te ontwikkelen. Deze aanpak stelt medewerkers in staat te excelleren in hun huidige rol of zich voor te bereiden op een nieuwe functie, binnen of buiten hun eigen organisatie.


EN